Մանկավարժական ճամբար

Դասավարական սեմինարների ժամանակ, միշտ քննարկում ենք «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում արված աշխատանքները, փոխանակվում ենք մեթոդական հնարներով, խոսում ենք անհանգստացնող հարցերի շուրջ, ինչպես նաև աշխատանքային խմբերով նախապատրաստվում ենք 2018-2019 ուստարվան: Այսօրվա սեմինարին ներկա էր նաև տիար Գևորգը: Նրա հետ քննարկեցինք մաթեմատիկայի անհրաժեշտության և մաթեմատիկան ճիշտ մատուցելու մասին: Քննարկումն շատ հետաքրքիր էր և արդյունավետ: Ընթացքում ամեն մեկս մեր փորձից էինք պատմում: Տիար Գևորգի հետ, սովորաբար հանդիպումներն շատ հետաքրքիր են անցնում: Քեզ համար շատ բաներ ես կարողանում բացահայտել:

Advertisements

Ring Ring

Ring! Ring!

 

Once upon a time there was a man and a telephone. The telephone went, “Ring ring! Ring ring!”

Մի ժամանակ ապրում  էր մի մարդ և մի հեռախոս;Հանկարծ հեռախոսը զնգաց ՙՙզնգ զնգ զնգ զնգՙՙ

 

“Hello!” said the man, picking up the receiver. Շարունակել կարդալ

Դիցաբանություն

Դիցաբանությունը հոգևոր մշակույթ է, որով  զարգացնում են մարդկանց երևակայությունները բնության և այլ բաների մասին: Դիցաբանությունից  ծագում են նաև առասպելներ: Մարդը փորձել է իրականությունը ճանաչել, իմաստավորել ու     արժևորել զանազան կենդանակերպ էակների, դյուցազունների, ոգիների, ապա նաև մարդակերպ աստվածների      միջոցով: Առավել զարգացած դիցաբանական պատկերացումներում աստվածները գերբնական հատկություններով օժտված, հույզեր, ապրումներ, մտածողություն ունեցող, կատարյալ և մարդակերպ      էակներ են, որոնցից յուրաքանչյուրը խորհրդանշում է բնության ու hասարակության առանձին երևույթներ, հոգևոր-բարոյական արժեքները:

Հայկական դիցաբանություն, հայկական ցեղերի ու ցեղային միությունների, ավելի ուշ՝ հայ ժողովրդի շրջանում տարածված հավատալիքները։ Այն ներկայացված է մի քանի դիցարաններով պայմանականորեն առաջին շրջանի՝ բրոնզի և երկաթի դարերի հայկական տոհմացեղային դիցարան։Երկրորդ շրջան Զրադաշտականություն (Երվանդունիների թագավորության շրջանում՝ մ.թ.ա. 6-2-րդ դարեր) և հելլենիստական (Արտաշեսյան և Արշակունյաց թագավորության շրջանում՝ մ.թ.ա. 2 — մ.թ. 4-րդ դարեր)։Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական դիցաբանությունը 4-րդ դարից սկսած ամբողջությամբ իր տեղն է զիջում քրիստոնեությանը, որը Հայաստանում ընդունվել էր 301 թվականին։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում պահպանվել են տեղեկություններ հայոց առաջին պետական կազմավորումներում գոյություն ունեցած պաշտամունքային երևույթների մասին: Հայկական լեռնաշխարհում վկայված առաջին պետական կազմավորման`   Արատտայի (մ. թ. ա. XXVIII–XXVII դարեր) հովանավորը արարչագործ Հայա աստծու որդի Դումուզին էր (շումերերեն է. նշանակում է հարազատ որդի), որի անունը Աստվածաշնչի թարգմանություններում փոխարինված է Օրիոն-Հայկով:Հայոց առաջին դիցարանը կազմավորվում է ավելի վաղ քան ընդունված է նշել դավանաբանության մեջ։ Ըստ ավանադաբանության Հայկը Նոյի հինգերորդ սերունդն էր ,իսկ Նոյը Աստծո կամ Արարչի կողմից ընտրված Բարեպաշտն էր ,Հայկն է հանդիսանում Նոյի իրավահաջորդը՝ տիտղոսակիր ժառանգը։ Ըստ շումերական աղբյուրների տեղի է ունեցել աստվածների սրունդների չորս սերընդափոխություն ։Հնագույն շոմերական գրավոր աղբյուրներում պահպանվել են տեղեկություններ Հայա անունուվ Աստծո մասին և նրա՝ որպես առաջին աստվածներ սերունդների մասին։ Հայկական լեռնաշխարհում վկայված առաջին պետական կազմավորման՝ Արատտայի (մ. թ. ա. XXVIII–XXVII դարեր) հովանավորը արարչագործ Հայա աստծու որդի Դումուզին էր (շումերերեն է, նշանակում է «հարազատ որդի» բառի ծագումնաբանությունը ասում է ՝ «դու մեզ» սա ավելի հավաստի է ), որի անունը Աստվածաշնչի թարգմանություններում փոխարինված է Հայկ-Օրիոնով։

Հայոց հեթանոս աստվածների առաջին դիցարանը ձևավորվել է հայ ժողովրդի կազմավորմանըզուգընթաց՝ կրոնապաշտամունքային հավատալիքների (տոտեմիզմ, ոգեպաշտություն,բնապաշտություն, հմայական մոգություն) ազդեցությամբ:

Հնագույն գրավոր աղբյուրներում պահպանվել են տեղեկություններ հայոց առաջին պետականկազմավորումներում գոյություն ունեցած պաշտամունքային երևույթների մասին: Հայկականլեռնաշխարհում վկայված առաջին պետական կազմավորման`   Արատտայի (մ. թ. ա. XXVIII–XXVIIդարեր) հովանավորը արարչագործ Հայա աստծու որդի Դումուզին էր (շումերերեն է. նշանակում էհարազատ որդի), որի անունը Աստվածաշնչի թարգմանություններում փոխարինված է Օրիոն-Հայկով: Հայասա երկրի (մ. թ. ա. XV–XIII դարեր) աստվածները հիշատակվում են խեթա-հայասականպայմանագրում, որտեղ վերծանվել է 12 աստծու անուն: Հայասայի դիցարանը ղեկավարել էգերագույն եռյակը. առաջինը ռազմի աստվածությունն էր, երկրորդը՝ մայր աստվածուհին, իսկերրորդի անունը չի պահպանվել: Վանի թագավորության դիցարանը հիշատակվում է Մհերի դռան արձանագրության մեջ։ Այն կազմված է եղել 70 աստվածությունից՝ 35 իգական և 35 արական (ամեն աստված ուներ իր նշանը), և շուրջ 100 սրբություններից։ Դիցարանը գլխավորել է գերագույն եռյակը՝ Խալդի, Թեյշեբա, Շիվինի։ Երկրպագել են նաև դաշտերի, լեռների, ծովերի և այլ աստվածությունների։ Հետբիաինական դարաշրջանում ազգակից աստվածներից ձևավորվել է նոր դիցարան, որը նույնությամբ պահպանվել է մինչև քրիստոնեության ընդունումը։ Հայոց դիցարանի բնորոշ առանձնահատկությունը միակենտրոնությունն է, չկան չար կամ չարագործ աստվածներ, մեծարվել են լույսը, բարին, ընտանեկան օջախը, գիտությունները։ Արմազդըհայաստանի գերագույն Աստվածներից մեկն էր: Նա եղել է երկրի ու երկնքի արարիչը Աստվածներիհայրտ: Անահիտը պտղաբերության, ծննդբերությն և վաղ ժամանակներում ռազմիաստվածուհին էր: Վահագն աստվածը եղել է ամենա սիրված աստվածներից: Որոշառասպելներում նրան համարում էին արեգակի Աստված: Աստղիկը ջրի սիրու ևգեղեցկության աստվածուհին էր: Նանեն արմազդի դոստրն էր: Նանեն ռազմի ևռազմավարության աստվածուհին էր: Միհրը համարվել է արևի աստվածը:

 

 

Աղբյուրներ՝ վիկիպեդիա,dasaran.am, kronadaran.am, Հայկական հանրագիտարան

 

Իմ կարծիքով Հայկական դիցարաանը շատ հետաքրքիր է,քանի որ կաին զարմանալի և հետաքրքիր փաստեր :Դիցարանում կաին բաներ, որոնց հետ ես համաձայն եմ օրինակ համաձայն եմ, որ դիցարանը հոգևոր մշակույթ է:

Նախագիծ 7 դաս 13 23/5.2018

 

5) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182=13 503,84615384615

բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5,= -389,8758865248227

գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163, = 22961,27586

դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30 = 398,2758620689655

6) Քանի՞ ժամ է միլիոն շաբաթը։

1000000×7=7000000

7000000:60=116,6667

7) Արտահայտե՛ք՝

ա) գրամներով. 10 կգ 20 գ, 16 տ 5 ց 30 կգ 8 գ.

բ) քառակուսի մետրերով. 150 կմ2, 10 կմ2 30 մ2։

 

8) Ասում են, որ այն հարցին, թե ինքը քանի աշակերտ ունի, մեծ

փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորասը պատասխանել է.

«Իմ աշակերտների կեսն ուսումնասիրում է մաթեմատիկան, մեկ

քառորդը՝ բնությունը, մեկ յոթերորդը ժամանակն անցկացնում է

լուռ խորհրդածությունների մեջ, իսկ մնացած մասը 3 օրիորդներ են»։

Քանի՞ աշակերտ ուներ Պյութագորասը։

Դիցաբանություն

Դիցաբանությունը հոգևոր մշակույթ է, որով  զարգացնում են մարդկանց երևակայությունները բնության և այլ բաների մասին: Դիցաբանությունից  ծագում են նաև առասպելներ: Մարդը փորձել է իրականությունը ճանաչել, իմաստավորել ու     արժևորել զանազան կենդանակերպ էակների, դյուցազունների, ոգիների, ապա նաև մարդակերպ աստվածների      միջոցով: Առավել զարգացած դիցաբանական պատկերացումներում Շարունակել կարդալ